Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

duple

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Meter (music)
The meter (or metre) of music is its rhythmic structure, the patterns of accents heard in regularly recurring measures of stressed and unstressed beats (arsis and thesis) at the frequency of the music's pulse.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia 日本語 - フリー百科事典

Download this dictionary
ダブル
ダブル()は、2や二重、2つなどを意味する言葉。デュプル()とも。何倍であるかを表す倍数詞の一つである。また、シングルと対になる表現としても使用される。

Wikipedia.orgをもっと見ると…


c この記事はウィキペディアの内容を用いておりグニュー・フリー・ドキュメンテーション・ライセンス のライセンスのもとに提供されています そして テキストはクリエイティブ・コモンズ 表示-継承ライセンスの下で利用可能です

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Tvåtakt
Den här artikeln handlar om musikalisk tvåtakt. Se även tvåtaktsmotor.
Tvåtakt (även 2/4) är inom musiken en taktart som innebär att det är två taktslag i varje taktFyrtakt och sextakt kan ofta uppfattas som tvåtakt, och det är mer en bedömningssak hos kompositören om ett stycke ska noteras i 2/2 (alla breve) eller i 4/4. Sextakt har dock en annan, mer vilsam karaktär.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Farsi dictionary

Download this dictionary
duple

دولايى ،دوبل ،دو جزئى


Dizionario inglese-italiano 1.0.012

Download this dictionary
DUPLE
DOPPIO. DUPLICE


| duple in English | duple in French | duple in Italian | duple in Spanish | duple in Dutch | duple in Portuguese | duple in German | duple in Russian | duple in Japanese | duple in Greek | duple in Korean | duple in Turkish | duple in Hebrew | duple in Arabic | duple in Thai | duple in Other Russian languages | duple in Polish | duple in Latvian | duple in Catalan | duple in Urdu | duple in Bulgarian | duple in Danish | duple in Norwegian | duple in Romanian | duple in Swedish | duple in Ukrainian | duple in Farsi