Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

e-mail

Hrvatska Wikipedia – Slobodna enciklopedija

Download this dictionary
Elektronicka pošta
Elektronicka pošta, e-pošta ili e-mail (eng. electronic mail) prijenos je tekstualnih poruka (moguce je prilagati i dokumente koji nisu tekstualni) putem komunikacijskih mreža, najcešce Interneta.

Za više informacija, pogledajte Wikipedia.org ...


© Ovaj clanak koristi materijal sa Wikipedije® i licenciran je pod GNU Licence za slobodnu dokumentaciju i pod licencom Creative Commons Imenovanje – Dijeli pod istim uvjetima.

EH Dictionary

Download this dictionary
E-mail
elektronička pošta
 
e-mail
e-pošta

English Croatian Dictionary

Download this dictionary
e-mail
e-pošta

English Croatian Dictionary

Download this dictionary
e-mail
elektronička pošta , elektronska pošta , e-pošta

THE Cro-Eng Dictionary

Download this dictionary
E-mail
an e-mail
 
e-mail
e-mail

Free for individual usage/Besplatan za osobnu uporabu

| e-mail in English | e-mail in French | e-mail in Italian | e-mail in Spanish | e-mail in Dutch | e-mail in Portuguese | e-mail in German | e-mail in Russian | e-mail in Japanese | e-mail in Greek | e-mail in Korean | e-mail in Turkish | e-mail in Hebrew | e-mail in Arabic | e-mail in Thai | e-mail in Polish | e-mail in Hungarian | e-mail in Czech | e-mail in Lithuanian | e-mail in Latvian | e-mail in Catalan | e-mail in Serbian | e-mail in Albanian | e-mail in Urdu | e-mail in Bulgarian | e-mail in Danish | e-mail in Finnish | e-mail in Norwegian | e-mail in Romanian | e-mail in Swedish | e-mail in Farsi | e-mail in Armenian | e-mail in Hindi | e-mail in Indonesian | e-mail in Vietnamese | e-mail in Filipino