econometrie - Free definitions by BabylonBabylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

econometrie

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Econometrie
Econometrie is de discipline binnen de economische wetenschap die zich richt op het kwantificeren (het in getallen uitdrukken) van de relaties tussen economische grootheden. Econometrie kan het beste worden omschreven als de wetenschap van het economisch modelleren, waarbij een groot beroep wordt gedaan op technieken uit de wiskunde, de waarschijnlijkheidsrekening en de statistiekInformatica neemt een belangrijke plaats in, zowel bij het ontwerp als bij het toetsen en gebruiken van econometrische modellen.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Wikipédia Français

Download this dictionary
Économétrie
L'économétrie est une branche de la science économique qui a pour objectif d'estimer et de tester les modèles économiques, à partir de données issues de l'observation du fonctionnement réel de l'économie ou provenant d'expériences contrôlées.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

French-Chinese

Download this dictionary
econometrie
économétrie
音標:[ekCnCmetri]
n.f. 經濟計量學
économétrie
f.
經濟計量學
 
économétrie
音標:[ekCnCmetri]
n.f. 經濟計量學
économétrie
f.
經濟計量學

French-Chinese GBK

Download this dictionary
econometrie
économétrie
音标:[ekCnCmetri]
n.f. 经济计量学
économétrie
f.
经济计量学
 
économétrie
音标:[ekCnCmetri]
n.f. 经济计量学
économétrie
f.
经济计量学

Wikipedia în limba română - enciclopedia liberă

Download this dictionary
Econometrie
Econometrie în mod literal înseamnă măsurări economice. Este o combinaţie între economie, matematică şi statistică.

Mai multe la Wikipedia.org...


© Acest articol foloseşte material din Wikipedia® şi este licenţiat sub Licenţa GNU pentru Documentaţie liberă

| econometrie in English | econometrie in French | econometrie in Dutch | econometrie in Bulgarian | econometrie in Romanian