Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

edytor XML

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Edytor XML
Edytor XMLprogram komputerowy służący do tworzenia dokumentów XML i jego aplikacji.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

| edytor XML in Polish