Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

effective damage

Farsi dictionary

Download this dictionary
effective damage

خسارت موثر
علوم نظامى : ضايعات موثر

 
کلمات مرتبط(2) 

 
کلمات مرتبط(effective damage):
بازگشت به واژه effective damagedamage 
effective 
MHM Advanced English > Persian (v. 90)

Download this dictionary
effective damage
خسارت موثر
{علوم نظامى}: ضايعات موثر


Askeri Terimler Sozlugu

Download this dictionary
EFFECTIVE DAMAGE
ETKİN HASAR:Bir hedef elemanını çalışamaz, hizmet veremez, üretim yapamaz veya içinde yaşanamaz hale getirmek için gerekli olan hasar.

DOD Dictionary of Military Terms

Download this dictionary
effective damage
That damage necessary to render a target element inoperative, unserviceable, nonproductive, or uninhabitable.
  

Source: U.S. Department of Defense, Joint Doctrine Division. ( About )

| effective damage in English | effective damage in Turkish | effective damage in Farsi