Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

egendom

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Egendom
Egendom är en individuellt bestämd materiell fysisk sak, fast eller lös, som utgör äganderättens objekt, som ägaren besitter kontrollmakt över med vissa befogenheter reglerad genom domstolspraxis och sedvanerätt i olika stater. Äganderätten till egendom som anses representera ett betydande ekonomiskt bytesvärde registreras hos nationella statliga myndigheter.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Stora svensk-interlingua ordboken

Download this dictionary
egendom
proprietate, possession; (fast) immobiles pl, haber, ben immobile/immobiliari; (lösöre) ben mobile; (större lantegendom) latifundio; enskild ~ jur paraphernal; hörande till fast ~ real; köpare av ~ mancipe; överföra som ~ jur mancipar; överföring av ~ jur mancipation

Svenska Sällskapet för Interlingua

ADO Schwedisch Deutsch Wörterbuch

Download this dictionary
egendom
Eigentum;Besitz;Besitztum;Gut;Grundbesitz;Immobilie

Swedish Persian dictionary

Download this dictionary
egendom
مال، دارايي ، ملک ، املاک


swedish to farsi

Download this dictionary
egendom
  خاصيت, ويژگي, ولک, دارايي.
  | egendom in English | egendom in German | egendom in Finnish | egendom in Swedish | egendom in Farsi | egendom in Latin