Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

eldsvåda

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Brand
Brand är en eld med okontrollerad tillväxt. Bränder var förr en stor fara och har historiskt raserat hela städer. Bränder är fortfarande ett högst verkligt hot mot liv, egendom och miljö varför en mängd olika tekniker har skapats för att förhindra eller lindra dem. Många hem har brandvarnarebrandfilt och i alla lokaler kan det finnas brandsläckare eller sprinklersystem. I Sverige har alla tätorter tillgång till en räddningstjänst i en eller annan form för att kunna utföra professionell brandsläckning.

Se mer på Wikipedia.οrg…

 
Varumärke
Ett varumärke är ett namn, en symbol eller ett tecken, som används för att identifiera produkter eller tjänster. Varumärken är en typ av immateriell tillgång. De är ofta skyddade genom ett varumärkesskydd eller helt enkelt genom att varumärket är känt av allmänheten. Ett varumärke kan bestå av ett ord (även benämnt ordmärke), en logotyp (även benämnt figurmärke), eller ett koncept som är unikt, exempelvis ett ljudmärke. Varumärken som är mycket väl kända kan ge stora konkurrensfördelar för innehavaren och även ge möjlighet till inkomster utanför den egna reguljära verksamheten genom licensavtal som tillåter användningen av märket för andra företag än innehavaren.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Stora svensk-interlingua ordboken

Download this dictionary
eldsvåda
incendio, foco; (stor) conflagration, deflagration

Svenska Sällskapet för Interlingua

ADO Schwedisch Deutsch Wörterbuch

Download this dictionary
eldsvåda
Feuersbrunst;Feuer;Brand

Lexin Svensk-Spanskt Lexikon

Download this dictionary
eldsvåda
[²'el:dsvå:da] subst.
incendio
brand
flera mindre eldsvådor uppstod vid åskvädret Los rayos provocaron varios incendios pequeños.


(c) 2007 Language Council of Sweden (Språkrådet)

Swedish English Online Dictionary

Download this dictionary
eldsvåda
outbreak of fire


| eldsvåda in English | eldsvåda in German | eldsvåda in Swedish | eldsvåda in Latin