Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

electrical work

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Work (electrical)
Electrical work is the work done on a charged particle by an electric field. The equation for 'electrical' work is equivalent to that of 'mechanical' work:

where

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Ceská Wikipedie- Bezplatná encyklopedie

Download this dictionary
Elektrická práce
Elektrická práce je fyzikální jev, pri kterém elektrické pole pusobí elektrickou silou na elektricky nabité teleso a posouvá jím. V širším slova smyslu se tak oznacuje konání práce elektromagnetickým silovým pusobením, at už na celém telese, nebo na cásticích, tvorících jeho strukturu.

Více na Wikipedia.org...


© Tento clánek používá materiály z Wikipedia® a je licencovaný pod GNU Free Documentation License a dispozici za podmínek licence Creative Commons Uvedte autora-Zachovejte licenci

WordNet 2.0 Dictionary

Download this dictionary
electrical work

Noun
1. the craft of an electrician
(hypernym) trade, craft


.:Mas_NDon English Indonesian Dictionary

Download this dictionary
electrical work
kerja elektrik
my child #05

Erzin English Turkish Dictionary

Download this dictionary
electrical work
elektrik işi


| electrical work in English | electrical work in Turkish | electrical work in Czech