Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

elektricitet

Српска Википедија – Бесплатна енциклопедија

Download this dictionary
Elektricitet

© Овај чланак користи материјал са Википедија® и лиценциран је под ГНУ-ове Лиценце за слободну документацију и под слободне лиценце Ауторство-Делити под истим условима.

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Elektricitet
Elektricitet är ett fysikaliskt fenomen. Grunden till elektricitet är att materia kan ha elektrisk laddning. Fenomenet tar sig uttryck i välkända former som blixtar och statisk elektricitet liksom i elektromagnetiska fält och elektromagnetisk induktion. Ordet elektricitet kommer av det grekiska ordet för bärnsten, ηλεκτρον (elektron) och slutligen från latinets ēlectricus (bärnstensliknande). Ordet myntades av britten William Gilbert år 1600 vid hans experiment med statisk elektricitet.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

THE Cro-Eng Dictionary

Download this dictionary
elektricitet
electricity
 
electricitiy

Free for individual usage/Besplatan za osobnu uporabu

Dansk Wikipedia - den frie encyklopædi

Download this dictionary
Elektricitet
Når elektroner flytter sig fri af atomkernen, og når der er et nettoflow, kaldes dette flow for elektricitet (forkortelse el) eller en elektrisk strømElektrisk ladning kan direkte måles med et elektrometer. Elektrisk strøm kan direkte måles med et galvanometer (amperemeter).

Se mere på Wikipedia.org...


© Denne artikel bruger materiale fra Wikipedia® og er givet i licens under GNU Free Documentation License og Creative Commons Attribution-ShareAlike

Hrvatska Wikipedia – Slobodna enciklopedija

Download this dictionary
Elektricitet
Elektricitet (od grčkog ἤλεκτρον (ēlektron) što znači jantar, odnosno novo-latinskog ēlectricus, što znači „nalik jantaru“) je općeniti naziv za skup pojava uzrokovanih prisutnošću ili gibanjem električnog naboja.

Za više informacija, pogledajte Wikipedia.org ...


© Ovaj clanak koristi materijal sa Wikipedije® i licenciran je pod GNU Licence za slobodnu dokumentaciju i pod licencom Creative Commons Imenovanje – Dijeli pod istim uvjetima.

| elektricitet in English | elektricitet in Italian | elektricitet in German | elektricitet in Croatian | elektricitet in Serbian | elektricitet in Albanian | elektricitet in Danish | elektricitet in Swedish | elektricitet in Farsi | elektricitet in Latin