Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

elektrisch veld

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Elektrisch veld
Elektrische ladingen kunnen op twee manieren krachten op elkaar uitoefenen: elektrisch en magnetisch. Het elektrisch veld beschrijft naar grootte en richting elektrische krachten in de ruimte bij een gegeven ruimtelijke ladingsverdeling.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Technisch NL E Woordenboek

Download this dictionary
elektrisch veld
electric field

| elektrisch veld in English | elektrisch veld in Dutch