Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

elektrisk ström

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Elektrisk ström
Elektrisk ström uppstår då elektrisk laddning förflyttas. Ström definieras som laddning per tidsenhet. Den elektriska laddningen i form av partiklar är vanligtvis elektroner men kan även vara joner.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

| elektrisk ström in Swedish