Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

elektronisk musik

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Elektronisk musik
Elektronisk musik är musik som framhäver användandet av elektroniska musikinstrument eller elektronisk musikteknologi som en central aspekt av musiken. Historiskt sett har elektronisk musik varit musik skapad med hjälp av elektroniska musikinstrument eller elektronisk bearbetning, med under moderna tider har den uppdelningen förlorat sin betydelse, eftersom nästan all musik som spelas in idag och de flesta livespelningarna är beroende av omfattande användning av elektronik. Idag används termen elektronisk musik för att skilja på musik som använder elektroniken som fokus eller har det som inspirationskälla, från musik som använder elektronik för att skapa en produktion som kan ha elektroniska inslag i musiken, men inte fokuserar på den elektroniska delen.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Dansk Wikipedia - den frie encyklopædi

Download this dictionary
Elektronisk musik
Elektronisk musik er et vidt begreb, men er kendetegnet ved, at alle (eller de fleste) lyde i lydbilledet er genereret af elektroniske musikinstrumenter eller via båndoptagertonegeneratorer. Desuden kan der anvendes software til at danne lyden eller bearbejde den.

Se mere på Wikipedia.org...


© Denne artikel bruger materiale fra Wikipedia® og er givet i licens under GNU Free Documentation License og Creative Commons Attribution-ShareAlike

| elektronisk musik in Danish | elektronisk musik in Swedish