Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

etik

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Etik
Etik, (från gr. ethos; sed), eller moralfilosofi, sedelära, en moralvetenskap, den del av filosofin som försöker besvara frågor som "vad är det goda", "vad är det rätta", "hur bör man bete sig". I mer allmän bemärkelse: en uppsättning regler för uppträdande och förhållningssätt. Studiet av etik brukar delas in i tre underområden: normativ etikmetaetik och tillämpad etik. Det första området fokuserar på vad som är den riktiga moraliska utgångspunkten. Metaetiken söker utreda vad olika etiska problemområden innefattar. Slutligen behandlar den tillämpade etiken tillvägagångssättet för att lösa praktiska problem. Även i teologin undersöks och diskuteras etiska frågor.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Türkçe Vikipedi, özgür ansiklopedi

Download this dictionary
Etik
Etik veya en yalın tanımıyla töre bilimi. Etik terimi Yunanca ethoslsefesi" olarak da anıldığı olmuştur. Ayrıca Türkçe'de etik sözcüğü yanlış biçimde ahlâk sözcüğüyle eş anlan etiğin evrensel insani değerlere dayanmasıdır.

Daha fazla bilgi için, bkz: Wikipédia.org…


© Bu makale Vikipedi'den bilgiler kullanır ve GNU Özgür Belgeleme Lisansı tarafından lisanslanmıştır ve Creative Commons Attribution-ShareAlike Lisansı

Dansk Wikipedia - den frie encyklopædi

Download this dictionary
Moral
Moral og Etik er begreber, der betegner synspunkter om hvordan man bør opføre sig. Moralsk opførsel er indbegrebet af, hvad en given person eller en gruppe af personer anser for sømmeligt og rigtigt for menneskelig handlen. Personens eller gruppens etiske overbevisning ligger til grund herfor, som udtryk for hvad person eller gruppe anser for gode og hensigtsmæssige mål, i livet generelt eller i særlige situationer.

Se mere på Wikipedia.org...


© Denne artikel bruger materiale fra Wikipedia® og er givet i licens under GNU Free Documentation License og Creative Commons Attribution-ShareAlike

Büyük Türkçe -KürtçeSözlük 2.0

Download this dictionary
ahlâk bilimi, etik
KURDÎ: exlaqzanî
  
 
KURDÎ: exlaqnasî
  
 
ahlâkî, etik
KURDÎ: sincî
  
 
KURDÎ: exlaqî
  
 
etik, ahlâk bilimi, töre bilim ,etik, ahlâkî
KURDÎ: etîk
  

Tüm hakları serbesttir

Büyük Kürtçe-Türkçe Sözlük 2.0

Download this dictionary
Etîk
TIRKÎ: huylanma * jê vegerin, etîka wî heye huylanıyor, karışmayın
  
 
etik
TIRKÎ: abla , abla ,
  
 
etîk
TIRKÎ: etik, ahlâk bilimi, töre bilim ,etik, ahlâkî
  
 
êtik
TIRKÎ: iftira
  

Tüm hakları serbesttir

| etik in English | etik in French | etik in Italian | etik in Dutch | etik in German | etik in Turkish | etik in Albanian | etik in Danish | etik in Finnish | etik in Swedish | etik in Farsi | etik in Latin