Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

eucariota

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Eucariota
Eucariota, palabra compuesta a partir del griego antiguo εὖ eu (“bueno”, “bien”) y κάρυον karyon (“nuez”, “carozo”, “núcleo”) puede hacer referencia a:
  • Lo que es específico de la Célula eucariota, tipo de célula con núcleo y más compleja que la célula procariota.
  • Eucarionte, organismo perteneciente al taxón Eukarya y que está constituido por células eucariotas.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU y bajo los términos de la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual

Wikipedia Italiano L'enciclopedia libera

Download this dictionary
Eukaryota
Gli eucarioti (Eukaryota; dal greco εὖ eu «vero» e κάρυον káryon «nucleo») sono il dominio tassonomico più complesso della classificazione scientifica degli esseri viventi. Includono cinque regnianimalifunghipianteprotisti e cromisti.

Per saperne di più visita Wikipedia.org...


© Questo articolo utilizza materiale tratto dell'enciclopedia online Wikipedia® ed è autorizzato sotto la licenza GNU Free Documentation License

Wikipedia Português A enciclopédia livre

Download this dictionary
Eukaryota
domínio taxonômico Eukariota, Eukaria, Eukarya, Eukaryota, também referido como eucariotas ou eucariontes (do grego ευ, translit.: eu, "bom, perfeito"; e κάρυον, translit.: karyon, noz ou amêndoa, núcleo) inclui todos os seres vivos com células eucarióticas, ou seja, com um núcleo celular rodeado por uma membrana (DNA compartimentado, consequentemente separado do citoplasma) e com vários organelos. No núcleo está contida a maior parte do material genético, o DNA, enquanto uma parte menor está contida nos  mitocôndrios. Seu DNA está associado a proteínas histónicas.

Os eucariotas são portanto os organismos vivos unicelulares ou pluricelulares constituídos por células dotadas de núcleo, distinguindo-se dos procariotas (grupo parafilético), cujas células são desprovidas de um núcleo bem diferenciado.


Veja mais na Wikipédia.org...


© Esse artigo usa material da Wikipédia® sob a licença Licença GNU de Documentação Livre e sob nos termos da licença Creative Commons Attribution-ShareAlike

Viquipèdia en català – L’enciclopèdia lliure

Download this dictionary
Eucariota
Els eucariotes (de noms científics Eucaryotae, Eukaryotae, Eukarya o Eucarya) és en taxonomia i histologia, el domini d'organismes cel·lulars amb nucli diferenciat. El seu nom procedeix del grec eu- (bo, veritable), i -cariota (karion, nucli), és a dir que etimològicament significa els organismes amb nucli veritable. Als organismes formats per cèl·lules eucariotes se'ls denomina eucarionts. Els eucariotes inclouen els regnes dels fongs, les plantes i els animals, és a dir el que comunament s'anomenen organismes superiors, a més d'altres organismes que no constitueixen teixits. Les anàlisis seqüenciadores dels ribosomes avalen la teoria que aquestes seqüències dels eucariotes, les principals en la taxonomia genètica, són més properes als arqueobacteris que no pas als bacteris i que van compartir un avantpassat comú amb els primers durant més temps que els segons. Tanmateix altres grups de gens estan més relacionats amb els eubacteris i encara d'altres semblen ser una diversificació anterior als dos altres dominis. Això es deuria a l'elevada transferència horitzontal de gens original que es va donar en el brou primitiu.

Per obtenir-ne més informació, consulteu Wikipedia.org...

Diccionario de Castellano Catalán

Download this dictionary
eucariota
eucariota


| eucariota in Italian | eucariota in Spanish | eucariota in Portuguese | eucariota in Catalan | eucariota in Romanian