Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

exchange 2

saja english turkish dictionary

Download this dictionary
exchange 2
f. değiş tokuş etmek, trampa etmek, değiştirmek.

English2Turkish

Download this dictionary
exchange 2
f. değiş tokuş etmek, trampa etmek, değiştirmek.


| exchange 2 in English | exchange 2 in Farsi