Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

företagsekonomi

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Företagsekonomi
Företagsekonomi är läran om företags hushållande med begränsade resurser. Det brukar användas som det övergripande namnet på en rad subdiscipliner relaterade till företag i en vidare bemärkelse, som även omfattar åtminstone formellt icke vinstinriktade organisationer. När det gäller den offentliga sektorn brukar man som parallellt begrepp använda förvaltningsekonomi.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Stora svensk-interlingua ordboken

Download this dictionary
företagsekonomi
economia industrial/de interprisa

Svenska Sällskapet för Interlingua


| företagsekonomi in Swedish | företagsekonomi in Latin