Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

face-bow

Baydaş_Medikal Terimler

Download this dictionary
face-bow
Dişçilikte alt ve üst çene arasındaki yapısal ve görevsel ilişkileri tesbitte kullanılan özel alet.


| face-bow in Arabic