Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

facile

English Bulgarian dictionary

Download this dictionary
facile
['faesail] а 1. лесен, лесно постижим/постигнат; 2. лек, свободен; гладък; гъвкав; to have a ~ tongue/pen говоря/пиша/изразявам се леко/свободно; ~ liar човек, който лесно лъже/умее да лъже; 3. извършен без много труд, повърхностен; 4. отстъпчив, сговорчив.

Italian-Bulgarian

Download this dictionary
fàcile
agg лесен, лек: esercizio (compito) ~ лесно упражнение (задача); una ligua ~ da imparare език, лесен за научаване.

French-Bulgarian

Download this dictionary
facile
adj. (lat. facilis "qui se fait aisйment", de facere) 1. лесен, лек; opйration ~ лесна операция; 2. отстъпчив, сговорчив; 3. общителен; 4. достъпен; un homme de ~ accиs леснодостъпен човек; 5. написан с лекота, гладък; style ~ гладък стил. Ќ Ant. difficile.

English-Bulgarian

Download this dictionary
facile
сговорчив; отстъпчив; гъвкав; лесен;

Especially for Terry --English to Bulgarian_2

Download this dictionary
facile
['f%sail] а 1. лесен, лесно постижим/постигнат; 2. лек, свобод


| facile in English | facile in French | facile in Italian | facile in Spanish | facile in Dutch | facile in Portuguese | facile in German | facile in Russian | facile in Japanese | facile in Greek | facile in Korean | facile in Turkish | facile in Hebrew | facile in Arabic | facile in Thai | facile in Polish | facile in Czech | facile in Catalan | facile in Croatian | facile in Serbian | facile in Albanian | facile in Urdu | facile in Danish | facile in Finnish | facile in Norwegian | facile in Romanian | facile in Swedish | facile in Farsi | facile in Macedonian | facile in Afrikaans | facile in Latin | facile in Esperanto | facile in Hindi | facile in Indonesian | facile in Vietnamese | facile in Malay