Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

familie (biologie)

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Familie (Biologie)
Die Familie (lat. familia) ist eine hierarchische Ebene der biologischen Systematik.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Familie (biologie)
In de biologie is een familie (Latijn: familia) een van de belangrijkste rangen, na soort en geslacht. Een familie omvat een of meer geslachten die elk een of meer soorten bevatten. Een familie kan dus één soort bevatten (zoals Ginkgoaceae die alleen de (nog bestaande) soort Ginkgo biloba (de Japanse notenboom) bevat), maar kan ook een enorm aantal soorten omvatten.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Wikipedia în limba română - enciclopedia liberă

Download this dictionary
Familie (biologie)
Familie în biologie este un nivel ierarhic din clasificarea ştiinţifică.

Mai multe la Wikipedia.org...


© Acest articol foloseşte material din Wikipedia® şi este licenţiat sub Licenţa GNU pentru Documentaţie liberă

| familie (biologie) in Dutch | familie (biologie) in German | familie (biologie) in Romanian