Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

filiation

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Filiation
Filiation is the legal term that refers to the recognized legal status of the relationship between family members, or more specifically the legal relationship between parent and child. As described by the Government of Quebec:
Filiation is the relationship which exists between a child and the child’s parents, whether the parents are of the same or the opposite sex. The relationship can be established by blood, by law in certain cases, or by a judgment of adoption. Once filiation has been established, it creates rights and obligations for both the child and the parents, regardless of the circumstances of the child’s birth.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Filiation
Filiation (lateinisch filius „Sohn“, filia „Tochter“: „Abstammung“) steht für:

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipédia Français

Download this dictionary
Filiation
La filiation est la transmission de la parenté lorsqu'une personne descend d'une autre.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…

 
Paternité
La paternité est la reconnaissance sociale du lien de parenté entre un père et un enfant.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Filial
En filial (av latin filius, ’son’) är en självständig underavdelning under en annan inrättning av samma slag, till exempel filialkontor, i motsats till huvudkontor.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Ceská Wikipedie- Bezplatná encyklopedie

Download this dictionary
Otcovství
Otcovství ci paternita je vztah otce k díteti, podobne jako materství je vztah matky k díteti. Otcovství je spolecenský model, který se prizpusobuje potrebám spolecnosti. Otcovství není nikde presne stanovené a presne definované. Záleží jen na mužích, jakou cestou se vydají a vytvorí vlastní verzi, která bude splnovat jak jejich požadavky, tak požadavky dítete a rodiny. Otec se v ideálním prípade spolu s matkou podílí na materiálním zabezpecení, výžive a výchove dítete, utvárení morálních hodnot, odhalování skrytých talentu a rozvoji osobnosti dítete. Nekterí autori rozlišují otcovství:
  • biologické – biologickým otcem je ten, jehož sperma oplodnilo matku dítete;
  • sociální – sociálním otcem je ten, který vuci díteti zajímá roli otce bez ohledu na pokrevní príbuznost. Je to ten, kdo díte vychovává a koho díte jako otce prijímá. Muže to být biologický otec, ale i otcím, biologický ded, starší bratr a podobne.
Stejne tak lze ve vyhranených prípadech rozlišit typy otcovství: autoritár, živitel, nositel mužské role, pecovatel a vychovatel. Otcovství se od materství liší nejen biologickými realitami tehotenství, porodu a kojení dítete, ale v raném veku dítete i obvykle castejšími každodenními pecovatelskými aktivitami matky.

Více na Wikipedia.org...


© Tento clánek používá materiály z Wikipedia® a je licencovaný pod GNU Free Documentation License a dispozici za podmínek licence Creative Commons Uvedte autora-Zachovejte licenci

| filiation in English | filiation in French | filiation in Italian | filiation in Spanish | filiation in Dutch | filiation in Portuguese | filiation in German | filiation in Russian | filiation in Japanese | filiation in Greek | filiation in Korean | filiation in Turkish | filiation in Hebrew | filiation in Arabic | filiation in Other Russian languages | filiation in Polish | filiation in Czech | filiation in Latvian | filiation in Catalan | filiation in Croatian | filiation in Urdu | filiation in Bulgarian | filiation in Danish | filiation in Norwegian | filiation in Romanian | filiation in Swedish | filiation in Ukrainian | filiation in Farsi | filiation in Macedonian