Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

filozofia religii

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Filozofia religii
Filozofia religii – dziedzina filozofii, której głównymi przedmiotami badań są: religiaBóg oraz poruszająca zagadnienia związane z zakładanymi przez wierzenia religijne faktami, bytami czy spodziewanymi wydarzeniami.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

| filozofia religii in Polish