Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

flowering plant

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Flowering plant
The flowering plants (angiosperms), also known as Angiospermae or Magnoliophyta, are the most diverse group of land plants, with about 350,000 species. Like gymnosperms, angiosperms are seed-producing plants; they are distinguished from gymnosperms by characteristics including flowersendosperm within the seeds, and the production of fruits that contain the seeds. Etymologically, means a plant that produces seeds within an enclosure, in other words, a fruiting plant. The term "angiosperm" comes from the Greek composite word (angeion-, "case" or "casing", and sperma, "seed") meaning "enclosed seeds", after the enclosed condition of the seeds.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Bedecktsamer
Die Bedecktsamigen Pflanzen (Magnoliopsida, früher: Angiospermen oder Magnoliophyta), kurz: Bedecktsamer, manchmal auch im engeren Sinne als „Blütenpflanzen“ bezeichnet, bilden die größte Klasse der Samenpflanzen.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Bedektzadigen
De bedektzadigen (wetenschappelijke naam: Angiospermae) zijn de belangrijkste groep landplanten. Het is niet bekend hoeveel soorten bedektzadigen er zijn: de meest plausibele schattingen belopen tussen de 200.000 tot 450.000 soorten. Ze worden gekenmerkt door bloemen en doordat ze zich voortplanten door middel van zaden in vruchten.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Wikipédia Français

Download this dictionary
Angiosperme
La division des Angiospermes ou Magnoliophytes regroupe les plantes à fleurs, et donc les végétaux qui portent des fruits. Angiosperme signifie « graine dans un récipient » en grec par opposition aux gymnospermes (graine nue). Ils représentent la plus grande partie des espèces végétales terrestres, avec de à espèces. Les Angiospermes comprennent les Dicotylédones et les Monocotylédones.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Okrytonasienne
Okrytonasienne, okrytozalążkowe (Magnoliophytasyn. Angiospermae) – grupa (kladroślin naczyniowych pochodzących od wspólnego przodka żyjącego prawdopodobnie w okresie karbonu (350-275 mln lat temu) i stanowiących siostrzaną linię rozwojową w stosunku do nagonasiennych. Okrytonasienne charakteryzują się zredukowanym gametofitem oraz brakiem rodni i plemniSporofity są pokaźne, a kwiat jest często obupłciowy. Części wytwarzające gamety to słupki i pręciki. Słupki powstają ze zrośniętych owocolistków. Pręciki zbudowane są z nitki i główki. W główce występują najczęściej 2 pylniki. W pylnikach powstają mikrospory, z których następnie rozwijają się ziarna pyłku, które wytwarzają tzw. jądra plemnikowe (nieruchome plemniki).

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

| flowering plant in English | flowering plant in French | flowering plant in Spanish | flowering plant in Dutch | flowering plant in Portuguese | flowering plant in German | flowering plant in Russian | flowering plant in Japanese | flowering plant in Greek | flowering plant in Korean | flowering plant in Turkish | flowering plant in Hebrew | flowering plant in Arabic | flowering plant in Thai | flowering plant in Polish | flowering plant in Hungarian | flowering plant in Czech | flowering plant in Lithuanian | flowering plant in Latvian | flowering plant in Catalan | flowering plant in Croatian | flowering plant in Urdu | flowering plant in Bulgarian | flowering plant in Danish | flowering plant in Finnish | flowering plant in Norwegian | flowering plant in Romanian | flowering plant in Swedish