Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

folkräkning

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Folkräkning
Folkräkning (lat. census) innebär att man räknar antalet individer som bor inom ett visst definierat område på en viss tidpunkt. Räkningen görs antingen 'de facto' (alla som uppehåller sig inom området inklusive tillfälliga besökare) eller 'de jure' (alla som normalt är bosatta i området, exklusive de som uppehåller sig där illegalt men inklusive de som är registrerade som bofasta men rent faktiskt bor annorstädes).

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Stora svensk-interlingua ordboken

Download this dictionary
folkräkning
cens(iment)o del population; företa ~ censer

Svenska Sällskapet för Interlingua

ADO Schwedisch Deutsch Wörterbuch

Download this dictionary
folkräkning
Volkszählung

Swedish Persian dictionary

Download this dictionary
folkräkning
سرشماري

Swedish English Online Dictionary

Download this dictionary
folkräkning
census


| folkräkning in English | folkräkning in German | folkräkning in Swedish | folkräkning in Farsi | folkräkning in Latin