Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

font

Babylon English Swedish dictionary

Download this dictionary
font
subst. typsnitt (data); ett fullt set av typsnitt (tryckeri); dopskål; källa

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Font
Font är ett engelskt lånord som på svenska avser en teckensnittsfil i en dator, medan det på engelska även kan betyda typsnitt. Ordet kom in i svenskan med datorer och fotosättning. I svenska tryckerikretsar försökte man ett tag introducera ordet "teckensats" istället, men det lyckades inte. I svenska språket råder idag förvirring vid tolkningen av hithörande termer, och ofta används termerna felaktigt.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

English Swedish Online Dictionaries

Download this dictionary
font
dopfunt, teckensnitt, vigvattenskål

Sven's English Swedish Computer Terms

Download this dictionary
font
(s) teckensnitt (-et)
(s) font (-en)

swedish to farsi

Download this dictionary
font
  فواره, منبع, مخزن, يکدست حروف هم شکل وهم اندازه (درچاپخانه).
  | font in English | font in French | font in Italian | font in Spanish | font in Dutch | font in Portuguese | font in German | font in Russian | font in Japanese | font in Greek | font in Korean | font in Turkish | font in Hebrew | font in Arabic | font in Thai | font in Polish | font in Hungarian | font in Czech | font in Catalan | font in Croatian | font in Serbian | font in Albanian | font in Urdu | font in Bulgarian | font in Danish | font in Norwegian | font in Romanian | font in Farsi | font in Macedonian | font in Latin | font in Armenian | font in Hindi | font in Indonesian | font in Vietnamese | font in Malay | font in Filipino