Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

franska

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
French language
French ( or ) is a Romance language, belonging to the Indo-European family. It descended from the spoken Latin language of the Roman Empire, as did languages such as ItalianPortugueseSpanishRomanianCatalan and others. French has evolved from Gallo-Romance, the spoken Latin in Gaul, and more specifically in Northern Gaul. Its closest relatives are the other langues d'oïl—languages historically spoken in northern France and in southern Belgium, which French (Francien) has largely supplanted. French was also influenced by native Celtic languages of Northern Roman Gaul like Gallia Belgica and by the (GermanicFrankish language of the post-Roman Frankish invaders. Today, owing to France's past overseas expansion, there are numerous French-based creole languages, most notably Haitian Creole. A French-speaking person or nation may be referred to as Francophone in both English and French.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Franska
Denna artikel handlar om franska språket, för brödet franska se franskbröd.
Franska är ett av de största romanska språken och räknas som världsspråk. Det talas av omkring 109 miljoner människor som modersmål och tillsammans med andraspråkstalare av omkring 290 miljoner. Det är efter engelska det mest studerade språket i världen och totalt har upp emot 600 miljoner betydande kunskap i franska. Det är officiellt eller administrativt språk i ett flertal internationella organisationer, kommittéer och föreningar som Europeiska unionen (där det är ett av två arbetsspråk), Internationella Olympiska KommitténFörenta nationernaAfrikanska unionenVärldspostföreningenVärldshandelsorganisationenFINAFIAWorld Anti-Doping AgencyInternationella domstolen i HaagInternationella byrån för mått och viktEuropeiska Radio- och TV-unionenInterpol, med flera.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Stora svensk-interlingua ordboken

Download this dictionary
franska
I språk francese
II kul pan blanc

Svenska Sällskapet för Interlingua
 
Franska Kongo

Swedish Persian dictionary

Download this dictionary
franska
زبان فرانسه، نوعي نان فرانسوي


swedish to farsi

Download this dictionary
franska
  خلا ل کردن (باقلا وامثال ان), مقشر کردن, : فرانسوي, فرانسه, زبان فرانسه, فرانسوي کردن.
  | franska in English | franska in Swedish | franska in Farsi | franska in Latin