Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

free surface

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Free surface
In physics, a free surface is the surface of a fluid that is subject to both zero perpendicular normal stress and parallel shear stress, such as the boundary between two homogeneous fluids, for example liquid water and the air in the Earth's atmosphere. Unlike liquidsgases cannot form a free surface on their own. Fluidized/liquified solids, including slurriesgranular materials, and powders may form a free surface.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Freie Oberfläche
Freie Oberfläche bezeichnet zwei Phänomene:

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Powierzchnia swobodna
Powierzchnia swobodna cieczy jest to powierzchnia styku cieczy z próżnią lub płynem (tzn. gazem lub cieczą). Kształt jaki przyjmuje zależy od sił działających na granicy cieczy i dla cieczy nie poddawanej przyspieszeniu jest zawsze prostopadła do siły wypadkowej działającej na ciecz na jej powierzchni.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

THE Eng-Cro Dictionary

Download this dictionary
Free surface
slobodna površina  
 
free surface
slobodna površina u tanku koja slabi stabilnost br  

Free for individual usage/Besplatan za osobnu uporabu

Farsi dictionary

Download this dictionary
free surface

علوم نظامى : مخازن ازاد اب
علوم دريايى : سطح ازاد،سطح اب ازاد

 
کلمات مرتبط(2) 

 
کلمات مرتبط(free surface):
بازگشت به واژه free surfacefree 
 surface 

| free surface in English | free surface in Portuguese | free surface in German | free surface in Polish | free surface in Croatian | free surface in Romanian | free surface in Farsi