Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

gårdsbruk

Norsk Wikipedia (Bokmål og Riksmål) – Den frie encyklopedi

Download this dictionary
Gård
Se også Gard (departement).
Se også Assuranceforeningen Gard.
En gård eller et gårdsbruk (fra norrønt garðr) er en eiendom det drives landbruk på. Gården inkluderer som regel innmark og utmark, samt våningshus og driftsbygninger. Eieren av gårdsbruket kalles helst en bonde og vil normalt også bo på eiendommen, men kan også forpakte bort hele eller deler av den. En gård kalles derfor ofte også for en bondegård. Den som driver gården kalles en gårdbruker og kan være enten bonden selv eller en forpakter, tidligere også en leilending. Gårder kan også eies og driver av et sameie eller et firma. Gårdsbruk defineres som næringseiendommer i Norge.

Les mer på Wikipedia.org...


© Denne artikkelen bruker innhold fra Wikipedia® og er lisensiert av GNU Free Documentation License

Nynorsk Wikipedia - Den frie encyklopedi

Download this dictionary
Gardsbruk
Sjå òg bruk
Gardsbruk, eller berre bruk, er ei eining i ein matrikkelgard.

Les mer på Wikipedia.org...


© Denne artikkelen bruker innhold fra Wikipedia® og er lisensiert av GNU Free Documentation License

ADO Norwegisch Deutsch Wörterbuch

Download this dictionary
gårdsbruk
landwirtschaftlicher Betrieb

Norwegian English Online Dictionaries

Download this dictionary
gårdsbruk
holding


| gårdsbruk in English | gårdsbruk in German | gårdsbruk in Norwegian