Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

géodésie

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Geodesie
De klassieke geodesie is de wetenschap die zich bezighoudt met de bepaling van de vorm en de afmetingen van de aarde. Deze omschrijving heeft slechts betrekking op de kern van het vakgebied, dat is de meetkundige beschrijving van de aarde of delen daarvan. De naam geodesie wordt echter ook in ruimere zin gebruikt voor een beroepsgebied dat zich uitstrekt van enerzijds de geofysica tot anderzijds bijvoorbeeld de maatvoering van technische projecten en de administratie van grondeigendom.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Wikipédia Français

Download this dictionary
Géodésie
La géodésie (du grec ancien : / geôdaisía, de / gễ (« Terre ») et / daíô (« diviser »)) est la science, destinée à l'origine au tracé des cartes, qui s'est attachée à résoudre le problème des dimensions, puis de la forme de la Terre.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

Babylon German English dictionary

Download this dictionary
Geodesie (die)
nf. geodesics, branch of science dealing with the measurement of land and determination of geographical points

French-Chinese

Download this dictionary
geodesie
géodésie
音標:[IeCdezi]
n.f
大地測量學
géodésie
f.
大地測量學;測量學
 
géodésie
音標:[IeCdezi]
n.f
大地測量學
géodésie
f.
大地測量學;測量學

French-Chinese GBK

Download this dictionary
geodesie
géodésie
音标:[IeCdezi]
n.f
大地测量学
géodésie
f.
大地测量学;测量学
 
géodésie
音标:[IeCdezi]
n.f
大地测量学
géodésie
f.
大地测量学;测量学


| géodésie in English | géodésie in French | géodésie in Dutch | géodésie in German | géodésie in Turkish | géodésie in Czech | géodésie in Bulgarian | géodésie in Farsi