Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

galloromanska

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Galloromanska språk
Galloromanska kallas den undergrupp av romanska språk som talades i områden med en tidigare gallisk (keltisk) befolkning, det vill säga Norditalien och Frankrike. Hit hör bland annat katalanskan och occitanskan men vissa språkforskare menar att dessa språk hör till en egen occitanoromansk grupp eller placerar katalanskan bland de iberoromanska språken.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

| galloromanska in Swedish