Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

geografi

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Geografi
Geografi är den vetenskap som beskriver hur jordytan ser ut, förklarar varför den ser ut som den gör och sätter detta i relation till hur mänsklig aktivitet påverkar och påverkas av jorden. Ordet geografi härleds ur grekiskan, γη (ge) eller γεια (geia), vilket betyder "jord" respektive "jordmån", och γραφειν (grafein), med betydelsen "att skriva" eller "att beskriva".

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Norsk Wikipedia (Bokmål og Riksmål) – Den frie encyklopedi

Download this dictionary
Geografi
Geografi er vitenskapen om hvordan jordas ytre ser ut, forklarer hvorfor den ser ut som den gjør, og setter dette i relasjon til hvordan menneskelig aktivitet påvirker og påvirkes av jorda. Ordet geografi kommer fra gresk γη (ge) eller γεια (geia) som betyr «jord» og «jordmonn» og γραφειν (grafein), med betydningen «å skrive» eller «å beskrive».

Les mer på Wikipedia.org...


© Denne artikkelen bruker innhold fra Wikipedia® og er lisensiert av GNU Free Documentation License

Dansk Wikipedia - den frie encyklopædi

Download this dictionary
Geografi
Geografi er studiet af jordens overflade. Ordet stammer fra de græske ord geo- ("jorden") og graphein ("at skrive, tegne, eller videnskaben om-").

Se mere på Wikipedia.org...


© Denne artikel bruger materiale fra Wikipedia® og er givet i licens under GNU Free Documentation License og Creative Commons Attribution-ShareAlike

Stora svensk-interlingua ordboken

Download this dictionary
geografi
geographia; ekonomisk ~ geographia economic; fysisk ~ geographia physic; politisk ~ geographia politic

Svenska Sällskapet för Interlingua

Victors - Romanian Lemmatizer

Download this dictionary
geograf
v. geograf


| geografi in English | geografi in Spanish | geografi in Dutch | geografi in German | geografi in Danish | geografi in Norwegian | geografi in Romanian | geografi in Swedish | geografi in Farsi | geografi in Latin