Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

geologi

Wikipedia Italiano L'enciclopedia libera

Download this dictionary
Geologo
Il geologo è uno scienziato che si occupa di geologia.

Per saperne di più visita Wikipedia.org...


© Questo articolo utilizza materiale tratto dell'enciclopedia online Wikipedia® ed è autorizzato sotto la licenza GNU Free Documentation License

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Geologi
Geologi, vetenskapen om uppkomst, sammansättning och förändring av jordskorpans berg- och jordarter. Geologi ingår som en del inom ämnesområdet geovetenskap. Inom geologin finns flera olika underavdelningar, såsom petrologimineralogitektoniksedimentologistratigrafi och paleontologi. Jordens utvecklingshistoria studeras inom ämnesområdet historisk geologi. Olika bergarters åldrar kan bestämmas med hjälp av fossil (biostratigrafi) eller olika grundämnens sönderfallshastigheter (geokronologi). Utifrån dessa har ett tidsschema över jordens utveckling fastställts, en så kallad geologisk tidsskala. Den som arbetar med geologi kallas för geolog.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Suomenkielinen Wikipedia – vapaa tietosanakirja

Download this dictionary
Geologia
Geologia (kreikan sanoista γη- (ge-, "maa") ja λογος (logos, "tiede")) on tieteenala, joka tutkii Maata ja sen historiaa, rakennetta, koostumusta sekä sen muotoutumiseen vaikuttavia tapahtumia. Tutkimuksen kohteena ovat maankuoren kivet ja kiviä synnyttävät prosessit.

Lisätietoja Wikipedia.org...


© Tämä artikkeli käyttää Wikipedian ® aineistoa ja sillä on GNU-vapaan käyttöjärjestelmän lisenssi

Norsk Wikipedia (Bokmål og Riksmål) – Den frie encyklopedi

Download this dictionary
Geologi
Geologi er læren om jordens opprinnelse, oppbygging og forandring. Begrepet geologi stammer fra de greske ordene geo som betyr jord og logi som betyr lære.

Les mer på Wikipedia.org...


© Denne artikkelen bruker innhold fra Wikipedia® og er lisensiert av GNU Free Documentation License

Dansk Wikipedia - den frie encyklopædi

Download this dictionary
Geologi
Geologi (fra græsk γη (ge) – jorden λογος (logos) – videnskab) er læren om jordens fysiske struktur, f.eks. om de forskellige jordlag, jordens aktivitet f.eks. om vulkaner og jordskælv, og om jordens historie, f.eks. om de forskellige istider og om hvordan de ændrede landskabet. Et ældre udtryk for geologi er geognosi.

Se mere på Wikipedia.org...


© Denne artikel bruger materiale fra Wikipedia® og er givet i licens under GNU Free Documentation License og Creative Commons Attribution-ShareAlike

| geologi in English | geologi in Italian | geologi in Spanish | geologi in Dutch | geologi in German | geologi in Greek | geologi in Latvian | geologi in Danish | geologi in Finnish | geologi in Norwegian | geologi in Romanian | geologi in Swedish | geologi in Farsi | geologi in Latin