Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

geometrisch

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Geometrie
Die Geometrie ( geometria (ionisch geometrie) ‚Erdmaß‘, ‚Erdmessung‘, ‚Landmessung‘) ist ein Teilgebiet der Mathematik.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Meetkunde
De meetkunde of geometrie (van het Oudgrieks: γεωμετρία, geo-"aarde",-Metria "meting") het "meten van de aarde" is het onderdeel van de wiskunde, dat zich bezighoudt met het bepalen van afmetingen, vormen, de relatieve positie van figuren en de eigenschappen van de ruimte. De specifiek Nederlandse term meetkunde werd rond 1600 door de Vlaamse wiskundige Simon Stevin geïntroduceerd. Een wiskundige, die op het gebied van de meetkunde werkt, wordt een meetkundige genoemd.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Babylon German English dictionary

Download this dictionary
geometrisch
adv. geometrically, in a geometric manner, in a geometric form
 
adj. geometric, of or pertaining to geometry

Reuter Medizin (by Peter Reuter)

Download this dictionary
geometrisch
(adj) relating to geometry, geometric, geo-
metrical

526 . 

Free to distribute :)

Neue Deutsch-Chinesisch Wörterbuch

Download this dictionary
geometrisch
geometrisch
(adj) 几何(学)的

© 2007 EIMC International Limited, Co.


| geometrisch in English | geometrisch in French | geometrisch in Dutch | geometrisch in German | geometrisch in Greek | geometrisch in Turkish | geometrisch in Other Simplified Chinese dialects | geometrisch in Other Russian languages | geometrisch in Bulgarian | geometrisch in Farsi