Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

glukoza

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Glukoza
Natalia Ilinichna Ionova , better known by her stage name Glukoza (, literally "glucose"), is a Russian singer.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Natalja Iljinitschna Ionowa
Natalja Iljinitschna Ionowa (; * 7. Juni 1986 in Sysran) ist eine russische Popsängerin. Sie ist Sängerin der Band Glukoza.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Glukoza
Natalia Ilinichna Ionova (en ruso: Наталья Ильинична Ионова, nacida el 7 de junio, 1986, MoscúRusia), mejor conocida bajo su nombre artístico Glukoza (en ruso: Глюкоза, o también puede aparecer escrito Глюк’oZa, literalmente «glucosa») es una cantantecompositora y actriz rusa de pop.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU y bajo los términos de la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual

Wikipédia Français

Download this dictionary
Glukoza
Glukoza, de son vrai nom Natalia Ilinitchna Ionova (en ), née le 7 juin 1986 à Syzran, est une chanteuse russe. Son nom de scène signifie Glucose.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Glukoza
Glukoza (dokładniej: D-glukoza) – organiczny związek chemicznymonosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz. Jest białym, drobnokrystalicznym ciałem stałym, z roztworów wodnych łatwo krystalizuje jako monohydrat. Jest bardzo dobrze rozpuszczalna w wodzie (nie zmienia pH roztworu). Ma słodki smak, nieco mniej intensywny od sacharozy.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

| glukoza in English | glukoza in French | glukoza in Spanish | glukoza in Portuguese | glukoza in German | glukoza in Russian | glukoza in Japanese | glukoza in Polish | glukoza in Czech | glukoza in Croatian | glukoza in Albanian | glukoza in Norwegian