Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

gothic fiction

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Gothic fiction
Gothic fiction, which is largely known by the genre of Gothic horror and gothic fiction, is a genre or mode of literature and film that combines fiction, horrordeath and romance. Its origin is attributed to English author Horace Walpole, with his 1764 novel The Castle of Otranto, subtitled (in its second edition) "A Gothic Story." The effect of Gothic fiction feeds on a pleasing sort of terror, an extension of Romantic literary pleasures that were relatively new at the time of Walpole's novel. It originated in England in the second half of the 18th century and had much success in the 19th, as witnessed by Mary Shelley’s Frankenstein and the works of Edgar Allan Poe. Another well known novel in this genre, dating from the late Victorian era, is Bram Stoker’s Dracula. The name Gothic refers to the (pseudo)-medieval buildings, emulating Gothic architecture, in which many of these stories take place. This extreme form of romanticism was very popular in England and Germany. The English Gothic novel also led to new novel types such as the German Schauerroman and the French Georgia.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Gothic Fiction
 
Schauerroman

© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Gothic (literatuur)

© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Wikipédia Français

Download this dictionary
Roman gothique
Le roman gothique est un genre littéraire anglais, précurseur du roman noir avec lequel il est parfois confondu en français. On considère généralement que le roman gothique naît avec le Château d'Otrante d'Horace Walpole (1764), pour s'éteindre progressivement à partir de 1830, tandis que s'installe en Europe continentale la vogue du fantastique. Le roman gothique anglais s'inscrit dans la continuité des Lumières même s'il marque un grand fossé avec leur esprit : en effet, la fin du siècle est marquée par une remise en question des philosophes.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Powiesc gotycka
Powieść gotycka – odmiana powieści uprawiana głównie na przełomie XVIII i XIX wieku. Typowymi jej elementami były: tajemnicza czy wręcz upiorna atmosfera narracji, odczuwane podczas lektury poczucie grozy (stąd również nazwa: powieść grozy), nawiedzone budowle, zamki, pułapki, śmierć, choroba, szaleństwo, klątwa itp., zaś bohaterami zazwyczaj była jakaś antynomiczna para, gdzie jeden biegun reprezentowany był przez osobnika o wyraźnie demonicznych cechach (jak na przykład Manfred w utworze Walpole'a), zaś drugim biegunem była czysta i niewinna osoba (zazwyczaj jakaś dziewica), jak Antonia w Mnichu. Istotnym elementem powieści gotyckiej był fakt zaistnienia jakiejś ciemnej zbrodni, która odciskała piętno na fabule, a także wymowie ideowej powieści. Powieść gotycka była modyfikacją powieści sentymentalnej XVIII wieku. Wywarła znaczny wpływ na rozwój literatury romantycznej, a także horroru. Stanowiła również istotny element współczesnego prądu kulturalnego zwanego gotycyzmem.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

| gothic fiction in English | gothic fiction in French | gothic fiction in Spanish | gothic fiction in Dutch | gothic fiction in Portuguese | gothic fiction in German | gothic fiction in Russian | gothic fiction in Japanese | gothic fiction in Hebrew | gothic fiction in Polish | gothic fiction in Czech | gothic fiction in Latvian | gothic fiction in Bulgarian | gothic fiction in Danish | gothic fiction in Swedish