Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

grevskap

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Grevskap
Grevskap är ett sedan feodalismen förekommande begrepp, som betecknar en förläning som givits åt en greve. En politisk betydelse har grevskapet under modern tid främst haft i Storbritannien och Irland, där grevskapen är sekundärkommuner. Det engelska ordet för grevskap, county, används även om motsvarande indelningar i USAKanada och Liberia, men det översätts i dessa sammanhang normalt inte till svenska.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Norsk Wikipedia (Bokmål og Riksmål) – Den frie encyklopedi

Download this dictionary
Grevskap
Et grevskap var opprinnelig et område som ble styrt av en greve, og har senere i større grad blitt knyttet mest til grevens tittel. I Norge har det eksistert to grevskap: Laurvigen og Jarlsberg. I det tysk-romerske rike fantes det flere grevskap som var de facto-suverene stater inntil 1803.

Les mer på Wikipedia.org...


© Denne artikkelen bruker innhold fra Wikipedia® og er lisensiert av GNU Free Documentation License

Stora svensk-interlingua ordboken

Download this dictionary
grevskap

Nynorsk Wikipedia - Den frie encyklopedi

Download this dictionary
Grevskap
Eit grevskap var opphavleg eit område styrt av ein greve, og har seinare i større grad blitt knytta mest til tittel til greven.

Les mer på Wikipedia.org...


© Denne artikkelen bruker innhold fra Wikipedia® og er lisensiert av GNU Free Documentation License

swedish to farsi

Download this dictionary
grevskap
  بخش, شهرستان.
  | grevskap in English | grevskap in German | grevskap in Norwegian | grevskap in Swedish | grevskap in Farsi | grevskap in Latin