Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

gudinna

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Gudinna
En gudinna är en kraft eller övernaturligt väsen förbunden med kosmos och med jorden. Gudinnor är ofta både immanenta och transcendenta i sin karaktär. Gudinnor, eller som de vanligen benämndes i samlar- och jägarkulturer, Mödrar (Moder jord, Moder sol, Moder måne etc), är människornas ursprungliga sätt att närma sig det heliga.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Stora svensk-interlingua ordboken

Download this dictionary
gudinna

Swedish Persian dictionary

Download this dictionary
gudinna
الهه، ربه النوع (خداي مؤنث)


swedish to farsi

Download this dictionary
gudinna
  الهه, ربه النوع.
  


Lexin Svensk-Spanskt Lexikon

Download this dictionary
gudinna
[²gud'in:a] subst.
diosa; dea (lit.)
kvinnlig gud


(c) 2007 Language Council of Sweden (Språkrådet)

| gudinna in English | gudinna in Swedish | gudinna in Farsi | gudinna in Latin