Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

högskoleingenjör

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Högskoleingenjör
Högskoleingenjör är i Sverige någon som har examen från någon av ett antal tekniska utbildningar på minst tre år, det vill säga minst 180 "nya" högskolepoäng. Olika högskolor och universitet har formulerat olika examenskrav för högskoleingenjörsexamen, men utbildningen omfattar ungefär 90 högskolepoäng inom ett tekniskt huvudämne, inklusive ett examensarbete om 15 högskolepoäng, samt ungefär 22,5 till 30 högskolepoäng inom biämnet matematik.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

| högskoleingenjör in Swedish