Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

harmonic minor

Русская Википедия - свободная энциклопедия

Download this dictionary
Минор
Минор (moll — мягкий; minor — маленький) в музыке — один из основных видов лада (наряду с мажором). Характерная особенность минора — третья ступень диатонической гаммы отстоит от первой на малую терцию. Минорный лад строится следующим образом: тон-полутон-тон-тон-полутон-тон-тон. Лад с таким порядком называется натуральным минором. Кроме того, существуют гармонический минор и мелодический минор.

Продолжение на Wikipedia.οrg...


© Текстовое содержимое использует материал из Википедии® и доступно в соответствии с лицензией свободной документации GNU

Magyar Wikipédia - az ingyenes Enciklopédia

Download this dictionary
Moll skála
Moll-nak nevezzük a zenében a moll/dúr-rendszer minden olyan hangnemét és akkordját, amely az alaphanghoz képest egy kisterc (molltercnek is nevezik) lépést tartalmaz.
A kiegészíto fogalom: dúr. A dúr jellemzoje a nagyterc.
A moll és a dúr  a két fo diatonikus hangnem.
Általánosan elterjedt nézet, hogy a moll a dúrhoz képest szomorkás, drámai hangvételu, míg a dúr inkább eroteljes, vidám. Számos példa van azonban arra is, amikor egy zenedarab jellegét nem a hangnem dúrként vagy mollként való megválasztása határozza meg.

További információt lásd Wikipedia.org...


© A jelen cikk a Wikipédiából® származó anyagot használja fel, és engedélyezésre kerül t GNU Szabad Dokumentációs Licenc alatt.

Wikipedia 한국어 위키백과-무료백과사전

Download this dictionary
단음계
단음계는 음계의 하나이다.

자연 단음계는 두 번째 음과 세 번째 음 사이와 다섯 번째 음과 여섯 번째 음이 반음이며 나머지 음들 사이의 음정은 온음이다.

예) 가 단조 음계의 구성음 - 가 나 다 라 마 바 사 가


wikipedia.org…에서 더 자세한 내용을 보세요 


이 내용은위키백과®에서 발췌된 자료를 사용하고 있으며GNU 자유문서 사용허가서의 규정하에 허용되고 있습니다.

| harmonic minor in Russian | harmonic minor in Korean | harmonic minor in Hungarian