Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

heterocyclic

Babylon English-Turkish

Download this dictionary
heterocyclic
s. heterosiklik, değişik halkalı, (Kimya) birden fazla çeşitte atom içeren kimyasal bileşim; kimyanın bu tür bileşimleri inceleyen dalı ile ilgili

saja english turkish dictionary

Download this dictionary
heterocyclic
heterosiklik

Erzin English Turkish Dictionary

Download this dictionary
heterocyclic
heterosiklik

Mustafa YILDIZ's English to Turkish Dictionary

Download this dictionary
heterocyclic
heterosiklik

Baydaş_Medikal Terimler

Download this dictionary
heterocyclic
Halkasında karbon atomundan başka atom bulunan nesneler (pirol gibi), heterosiklik.


| heterocyclic in English | heterocyclic in French | heterocyclic in Italian | heterocyclic in Spanish | heterocyclic in Dutch | heterocyclic in Portuguese | heterocyclic in German | heterocyclic in Russian | heterocyclic in Japanese | heterocyclic in Hebrew | heterocyclic in Arabic | heterocyclic in Polish | heterocyclic in Czech | heterocyclic in Danish | heterocyclic in Finnish | heterocyclic in Norwegian | heterocyclic in Swedish | heterocyclic in Farsi | heterocyclic in Vietnamese