hexameter - Free definitions by BabylonBabylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

hexameter

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Hexameter
Hexameter is a metrical line of verses consisting of six feet. It was the standard epic metre in classical Greek and Latin literature, such as in the Iliad, Odyssey and Aeneid. Its use in other genres of composition include Horace's satires, Ovid's Metamorphoses, and the Hymns of Orpheus. According to Greek mythology, hexameter was invented by the god Hermes.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Hexameter
Der Hexameter (griechisch , hexámetron, wörtlich „Sechs-Maß“) ist das klassische Versmaß der epischen Dichtung. In dieser Verwendung wird er deshalb auch oft als epischer Hexameter bezeichnet, um ihn von seiner anderen klassischen Verwendung als erster Teil des elegischen Distichons zu unterscheiden.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Hexameter
Een hexameter (of zesvoeter) is een zesvoetig versritme. Is de versvoet een dactylus, dan wordt gesproken van een dactylische hexameter.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Hexameter
Hexameter (av grek. Hex; sex, och metron; mått) är ett sexfotat versmått med fallande rytm. Den femte foten i en versrad är alltid en daktyl och den avslutande sjätte alltid en troké eller en spondé. Daktyl är den vanligaste foten i hexameter. De tvåstaviga fötter som daktylerna kan växla med skulle i den antika, stavelselängdsbaserade metriken vara spondéer, även om troké tilläts i sjätte foten. I svensk metrik, som bygger på stavelsetryck, har det varit praktiskt att tillåta trokéer också inne i verserna och hexameter brukar för svenskans förhållanden beskrivas som ett versmått med daktyler och trokéer. Någonstans i versraden skall det normalt finnas en cesur, ett ställe där det vid uppläsning kan kännas naturligt att lägga in en taktvila. Den infaller oftast inuti den tredje foten, så som i versexemplen nedan (illustrerat med lodstreck). Den näst vanligaste cesurplaceringen är inuti den fjärde foten.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Ceská Wikipedie- Bezplatná encyklopedie

Download this dictionary
Hexametr
Hexametr je nerýmovaný verš, typický pro antickou poezii, a to zejména epickou. Hexametr, jak už název napovídá, se skládá ze šesti stop. První ctyri stopy jsou vetšinou daktyly, které mohou být nahrazeny za spondeje, pátá stopa je vždy daktyl, šestá spondej. V ceském prízvucném hexametru (viz níže) jsou spondeje v obou prípadech témer vždy nahrazovány za trocheje.

Více na Wikipedia.org...


© Tento clánek používá materiály z Wikipedia® a je licencovaný pod GNU Free Documentation License a dispozici za podmínek licence Creative Commons Uvedte autora-Zachovejte licenci

| hexameter in English | hexameter in French | hexameter in Italian | hexameter in Spanish | hexameter in Dutch | hexameter in Portuguese | hexameter in German | hexameter in Russian | hexameter in Japanese | hexameter in Greek | hexameter in Korean | hexameter in Turkish | hexameter in Hebrew | hexameter in Arabic | hexameter in Thai | hexameter in Polish | hexameter in Hungarian | hexameter in Czech | hexameter in Latvian | hexameter in Croatian | hexameter in Serbian | hexameter in Urdu | hexameter in Bulgarian | hexameter in Danish | hexameter in Finnish | hexameter in Norwegian | hexameter in Romanian | hexameter in Swedish | hexameter in Farsi | hexameter in Macedonian | hexameter in Latin