Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

himlakropp

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Himlakropp
En himlakroppar, eller ett astronomiskt objekt, är en fysisk kropp i rymden, såsom stjärnorplanetermånar och asteroider, vilka vetenskapen studerar eller en gång har sökt efter. Vissa himlakroppar, såsom planeten Vulkanus och venusmånen Neith, tros inte alls existera enligt moderna rön. Andra, såsom Pluto och Ceres har visat sig ha helt annan natur än man förväntade sig, och trodde kort efter upptäckten. Astronomiska objekt som föreslagits existera beskrives som hypotetiska.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Stora svensk-interlingua ordboken

Download this dictionary
himlakropp
corpore celeste/celestial, astro, astere

Svenska Sällskapet för Interlingua

ADO Schwedisch Deutsch Wörterbuch

Download this dictionary
himlakropp
Himmelskörper

Swedish Persian dictionary

Download this dictionary
himlakropp
منظومه


swedish to farsi

Download this dictionary
himlakropp
  جسم روشن, جرم اسماني, جرم نورافکن اسماني, ادم نوراني, پر فروغ, شخصيت تابناک.
  | himlakropp in English | himlakropp in German | himlakropp in Swedish | himlakropp in Farsi | himlakropp in Latin