Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

hinduizam

THE Cro-Eng Dictionary

Download this dictionary
hinduizam
Hinduism

Free for individual usage/Besplatan za osobnu uporabu

Hrvatska Wikipedia – Slobodna enciklopedija

Download this dictionary
Hinduizam
Hinduizam je drevna azijska religija ciji pocetci sežu iz razdoblja od 16. do 15. stoljeca prije Krista, koja je zapocela svoj razvoj u Indiji, gdje je i danas glavna religija. Indijci, medutim, radije govore o vjecnom ucenju i zakonu (sanatana dharma), jer je naglasak na nacinu života više nego na nacinu mišljenja.

Za više informacija, pogledajte Wikipedia.org ...


© Ovaj clanak koristi materijal sa Wikipedije® i licenciran je pod GNU Licence za slobodnu dokumentaciju i pod licencom Creative Commons Imenovanje – Dijeli pod istim uvjetima.

Wikipedia na Bosanskom – Slobodna enciklopedija

Download this dictionary
Hinduizam
Hinduizam je glavna vjera Indije i pripada joj vise od 850 miliona vjernika. Vecina Hindusa vjeruje u mnostvo bogova, ali u jednu temeljnu Stvarnost; dusa se, nakon smrti, ponovno rada u drugom tijelu. Njihov je sveti simbol glas OM.

Za vise informacija, pogledajte Wikipedia.org...


© Ovaj clanak koristi material sa Wikipedije® i licenciran je po GNU licenca za slobodnu dokumentaciju i po Creative Commons Autorstvo – ShareAlike licenci.

EH Dictionary (HR EN)

Download this dictionary
hinduizam
Hinduism

Croatian English Dictionary

Download this dictionary
hinduizam
Hinduism


| hinduizam in English | hinduizam in Croatian