Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

hiperlink

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Hiperlacze
Hiperłącze (ang. hyperlink, inaczej: odnośnik, odsyłacz, link) – zamieszczone w dokumencie elektronicznym (tekstowym, graficznym, wideo, animacji, PDFHTML) odwołanie do innego dokumentu lub innego miejsca w danym dokumencie. Odwołanie takie związane jest z fragmentem tekstu lub obrazem – uaktywnienie hiperłącza (kliknięcie lub nadejście odpowiedniego momentu) powoduje otwarcie dokumentu docelowego. Hiperłącza są powszechnie używane na stronach internetowych.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

Wikipedia Português A enciclopédia livre

Download this dictionary
Hiperligação
Uma hiperligação, um liame/ligâme, ou simplesmente uma ligação (também conhecida em português pelos correspondentes termos ingleses, hyperlink e link), é uma referência dentro de um documento em hipertexto a outras partes desse documento ou a outro documento. Um programa informático utilizado para visualizar e criar esse documento chama-se um sistema de hipertexto, normalmente um usuário pode criar uma hiperligação ou simplesmente uma ligação. Um usuário que siga as ligações está a navegar o hipertexto ou a navegar a web.

Veja mais na Wikipédia.org...


© Esse artigo usa material da Wikipédia® sob a licença Licença GNU de Documentação Livre e sob nos termos da licença Creative Commons Attribution-ShareAlike

Viquipèdia en català – L’enciclopèdia lliure

Download this dictionary
Hiperlink

THE Cro-Eng Dictionary

Download this dictionary
hiperlink
hyperlink

Free for individual usage/Besplatan za osobnu uporabu

Wikipedia în limba română - enciclopedia liberă

Download this dictionary
Hiperlink
Un hiperlink (se foloseşte foarte des forma sa simplă - link), este o referinţă, legatură, element de navigaţie într-un document către alte parţi ale aceluiaşi document, alte documente sau secţiuni din alte documente, spre care un utilizator este trimis atunci când accesează elementul de navigaţie. Un link este asemănător cu referinţele şi citaţiile folosite în literatură, cu diferenţa că destinaţia hiperlinkului se poate accesa automat şi instantaneu.

Mai multe la Wikipedia.org...


© Acest articol foloseşte material din Wikipedia® şi este licenţiat sub Licenţa GNU pentru Documentaţie liberă

| hiperlink in English | hiperlink in Spanish | hiperlink in Portuguese | hiperlink in German | hiperlink in Polish | hiperlink in Hungarian | hiperlink in Catalan | hiperlink in Albanian | hiperlink in Romanian