Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

hipoteza

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Hipoteza
Hipoteza (gr. hypóthesis – przypuszczenie) – osąd, który podlega weryfikacji lub falsyfikacji. Zdanie, które stwierdza spodziewaną relację między jakimiś zjawiskami, propozycja twierdzenia naukowego, które zakłada możliwą lub oczekiwaną w danym kontekście sytuacyjnym naturę związku.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

THE Cro-Eng Dictionary

Download this dictionary
hipoteza
supposition
 
postulate
 
hypothesis

Free for individual usage/Besplatan za osobnu uporabu

Hrvatska Wikipedia – Slobodna enciklopedija

Download this dictionary
Hipoteza
Hipoteza je predloženo objašnjenje fenomena ili razumna pretpostavka koje predlaže mogucu korelaciju izmedu više fenomena. Termin se izvodi iz grckog jezika, hypotithenai znaci staviti ispod ili pretpostaviti. Znanstvenu hipotezu mora biti moguce provjeriti i opcenito se temelji na prethodnim opažanjima ili proširenjima znanstvenih teorija.

Za više informacija, pogledajte Wikipedia.org ...


© Ovaj clanak koristi materijal sa Wikipedije® i licenciran je pod GNU Licence za slobodnu dokumentaciju i pod licencom Creative Commons Imenovanje – Dijeli pod istim uvjetima.

Wikipedia na Bosanskom – Slobodna enciklopedija

Download this dictionary
Hipoteza
Hipoteza je predlozeno objasnjenje fenomena ili razumna pretpostavka koje predlaze mogucu korelaciju izmedu vise fenomena. Termin se izvodi iz grckog jezika, hypotithenai znaci staviti ispod ili pretpostaviti. Naucnu hipotezu mora biti moguce provjeriti i opcenito se temelji na prethodnim opazanjima ili prosirenjima znanstvenih teorija.

Za vise informacija, pogledajte Wikipedia.org...


© Ovaj clanak koristi material sa Wikipedije® i licenciran je po GNU licenca za slobodnu dokumentaciju i po Creative Commons Autorstvo – ShareAlike licenci.

EH Dictionary (HR EN)

Download this dictionary
hipoteza
supposition


| hipoteza in English | hipoteza in French | hipoteza in Hebrew | hipoteza in Polish | hipoteza in Croatian | hipoteza in Albanian | hipoteza in Slovenian