Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

homily

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Homily
A homily is a commentary that follows a reading of scripture. In CatholicAnglicanLutheran, and Eastern Orthodox Churches, a homily is usually given during Mass (Divine Liturgy for Orthodox and Eastern Catholic Churches, and Divine Service for the Lutheran Church) at the end of the Liturgy of the Word. Many people consider it synonymous with a sermon.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Homilie
Der Begriff Homilie [] (griech. ὁμιλεῖν homilein „Umgang miteinander haben, jmd. anreden“) bedeutet so viel wie „Gespräch, Rede, Unterricht“. In weitem Sinn bezeichnet Homilie die Predigt in der heiligen Messe oder bei einer Glaubensunterweisung; im engeren Sinn die Auslegung des Evangeliums (siehe auch Homiletik).

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Homilie
De homilie (van het Grieks homilia, 'conversatie') is vergelijkbaar met een preek, en was oorspronkelijk een informeel onderricht van de kerkvaders, een 'nadere verklaring': bijvoorbeeld de Homilie over de Opstanding van de Heer van de Heilige Johannes Chrysostomus.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Wikipédia Français

Download this dictionary
Homélie
Une homélie est un commentaire de circonstance prononcé par le prêtre ou le diacre lors d’une messe catholique ou au cours de la Divine Liturgie Orthodoxe.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Homilia
Homilia – rodzaj kazania, którego treść oparta jest na wybranych czytaniach liturgicznych. Jej celem jest objaśnianie wybranego na dany dzień fragmentu Pisma Świętego w kontekście okresu liturgicznego, całego Zbawienia, sytuacji społecznej i politycznej. Homilia często zawiera wskazówki moralne dotyczące życia. Może przybierać także formę dialogu z wiernymi. W Kościele katolickim homilię w czasie mszy świętej może wygłaszać tylko wyświęcony duchowny. Nie ma określonego czasu długości homilii, lecz jej długość musi być proporcjonalna do całości liturgii słowa. Często jest błędnie uznawana za synonim kazania.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

| homily in English | homily in French | homily in Italian | homily in Spanish | homily in Dutch | homily in Portuguese | homily in German | homily in Russian | homily in Japanese | homily in Greek | homily in Korean | homily in Turkish | homily in Hebrew | homily in Arabic | homily in Thai | homily in Other Russian languages | homily in Polish | homily in Hungarian | homily in Czech | homily in Latvian | homily in Catalan | homily in Croatian | homily in Serbian | homily in Urdu | homily in Slovenian | homily in Bulgarian | homily in Danish | homily in Norwegian | homily in Romanian | homily in Swedish | homily in Farsi | homily in Macedonian | homily in Hindi