Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

hrabstwo Big Stone

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Hrabstwo Big Stone
Hrabstwo Big Stone ze stolicą w Ortonville znajduje się w zachodniej części stanu MinnesotaUSA. Według danych z roku 2005 zamieszkuje je 5481 mieszkańców, z czego 98,44% stanowią biali.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

| hrabstwo Big Stone in Polish