Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

hydrolaza

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Hydrolazy
Hydrolazy (EC 3) – klasa enzymów katalizujących rozcięcie wiązań chemicznych w procesie hydrolizy. Do grupy tej należy wiele enzymów trawiennych. Cechą charakterystyczną hydrolaz jest fakt, że nie posiadają one koenzymów. Ich działanie można przedstawić ogólnie jako: AB + H2O → A-H + B-OH

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

Ceská Wikipedie- Bezplatná encyklopedie

Download this dictionary
Hydroláza
Hydrolasa nebo též hydroláza je enzym, který katalyzuje hydrolýzu – tedy rozkladnou reakci, kde je cinitelem rozkladu voda.

Více na Wikipedia.org...


© Tento clánek používá materiály z Wikipedia® a je licencovaný pod GNU Free Documentation License a dispozici za podmínek licence Creative Commons Uvedte autora-Zachovejte licenci

TZ-one - Slovník cizích slov

Download this dictionary
hydroláza
skupina enzymů katalyzujících štěpení látek za účasti vody
| hydrolaza in Polish | hydrolaza in Czech