Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

hyfer

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Hyfer
Hyfer är de flesta svampars byggstenar. De är små tunna celltrådar. Hos de flesta svampar i skogen brukar hyferna bilda stora nät, mycel, under marken. Hyfers uppgift är att ta upp näring och hjälpa till med förökning.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Norsk Wikipedia (Bokmål og Riksmål) – Den frie encyklopedi

Download this dictionary
Hyfe
Hyfe eller hyfer er tynne tråder som ofte danner et forgrenet nettverk, kalt mycel. Under soppens fruktlegeme er det fler hyfer, som er soppens egentlige kropp.

Les mer på Wikipedia.org...


© Denne artikkelen bruker innhold fra Wikipedia® og er lisensiert av GNU Free Documentation License

| hyfer in Norwegian | hyfer in Swedish