Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

implementacja

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Implementacja
Implementacja (ang. Implementation) – inaczej wdrożenie, przystosowanie, np.:

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

| implementacja in Polish