Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

indoeuropeiske språk

Norsk Wikipedia (Bokmål og Riksmål) – Den frie encyklopedi

Download this dictionary
Indoeuropeiske språk
Indoeuropeiske språk er en språkfamilie som inneholder hundrevis av språk, inkludert de fleste store språk i Europa og mange språk på det indiske subkontinent (Sør-Asia), det iranske høylandet (Sørvest-Asia) og Sentral-Asia. Språk i denne språkfamilien med stor utbredelse inkluderer blant andre engelskhindispanskportugisiskbengalirussiskfransk og tysk. Indoeuropeisk er den språkfamilien i verden som har flest talere; rundt 3 milliarder mennesker har et indoeuropeisk språk som sitt morsmål. De indoiranske språkene utgjør den største undergruppa av indoeuropeiske språk.

Les mer på Wikipedia.org...


© Denne artikkelen bruker innhold fra Wikipedia® og er lisensiert av GNU Free Documentation License

Nynorsk Wikipedia - Den frie encyklopedi

Download this dictionary
Indoeuropeiske språk
Indoeuropeiske språk er ein språkfamilie som består av 10 ulike språkgreiner, til saman ca. 443 språk (etter SIL), og som tradisjonelt har vorte snakka i eit område frå India (tidlegare også Kina til Europa). Etter den europeiske koloniseringa frå 1500-talet og framover blir indoeuropeiske språk snakka i alle verdsdelar, av meir enn 2,5 milliardar morsmålstalarar.

Les mer på Wikipedia.org...


© Denne artikkelen bruker innhold fra Wikipedia® og er lisensiert av GNU Free Documentation License

| indoeuropeiske språk in Norwegian